Xe du lịch cho thuê - Trang chủ
 

Giá Thuê: 3.000.000Đ/Ngày

 • Giá trên áp dụng trong trường hợp khách hàng sử dụng xe trong nội thành TPHCM, không quá 100km trong thời gian từ 8h AM đến 17h PM.
 • Trước 8h AM và [...]
 

Giá Thuê: 1.000.000Đ/Ngày

 • Phụ trội ngoài giờ: 50.000đ
 • Phụ trội quá 100km: 4.000đ
 • Giá trên áp dụng trong trường hợp khách hàng sử dụng xe trong nội thành TP.HCM, không quá 80km [...]

 

Giá Thuê: 1.500.000Đ/Ngày

 • Phụ trội ngoài giờ: 50.000đ
 • Phụ trội quá 100km: 4.000đ
 • Giá trên áp dụng trong trường hợp khách hàng sử dụng xe trong nội thành TP.HCM, không quá 80km [...]
 

Giá Thuê: 2.000.000Đ/Ngày

 • Phụ trội ngoài giờ: 50.000đ
 • Phụ trội quá 100km: 4.000đ
 • Giá trên áp dụng trong trường hợp khách hàng sử dụng xe trong nội thành TP.HCM, không quá 80km [...]
 

Giá Thuê: 800.000Đ/ngày

 • Phụ trội ngoài giờ: 50.000đ
 • Phụ trội quá 100km: 3.800đ
 • Giá trên áp dụng trong trường hợp khách hàng sử dụng xe trong nội thành TP.HCM, không quá 80km [...]
 

Giá Thuê: 2.000.000/Ngày

 • Phụ trội ngoài giờ: 250.000đ
 • Phụ trội quá 100km: 10.000đ